De voordelen van een externe blik

Vreemde ogen dwingen

Dit wordt vaak gezegd en het is ook waar. Relaties zijn goed, maar daarbinnen kunnen soms barrières ontstaan. Een kritische blik blijft uit onder het motto ‘liever aardig dan duidelijk’, of omdat het mandaat ontbreekt. Dit zijn zaken waar een externe in mindere mate last van heeft. Hierdoor is hij of zij in staat vaak scherpere vragen te stellen en er soms weer ‘gezond dwingend’ in te zitten, eventueel in overleg van de opdrachtgever.

‘Out of the box’ denken

Een persoon die onbekend is met de context of de geschiedenis van de organisatie, is vaak sneller of beter in staat om dogma’s of vastgeroeste patronen aan het licht te brengen. Bovendien is de externe vaak ervaren met verschillende organisaties, waardoor de status quo sowieso minder als een gegeven wordt beschouwd.

Simpele vragen weer kunnen stellen

Vaak wordt het niet geaccepteerd de simpele ‘waarom’ vragen te stellen. Toch bepaalt vaak de diepere betekenis van wat we doen of het echt effectief of efficiënt is. Van een externe wordt eerder toegestaan naïeve en open ‘waarom’ vragen te stellen bij alles wat er gebeurt.

Klantwaarde en – beleving

Vaak is het intern veranderteam intern gefocusseerd. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de operatie, het huidige proces. Interne veranderaars zijn vaak beperkt redenerend vanuit de klant. Weliswaar stellen zij de klant centraal in het leveringsproces, maar zij laten de vraag wat de klant (ongevraagd) nodig heeft weg. Zodoende wordt de operatie ‘lean’ gemaakt, maar minder onderscheidend en verrassend. De toegevoegde waarde van de eigen organisatie staat vaak meer centraal dan die van de externe klant.

Wie ben jij…?

Managers en andere leidinggevenden zijn soms moeilijk uit te dagen omdat een intern coach bij management en uitvoering niet de juiste beweging kan creëren. De hiërarchische afstand zorgt binnen sommige organisaties dan voor dat dit onmogelijk is. Een ander belangrijk aspect is vertrouwen. Om gecoacht te worden, is het belangrijk dat degene die gecoacht wordt vanuit vertrouwen zijn voortgang zal delen met de coach. Indien de coach vanuit de organisatie komt, is het vertrouwen vaak beperkt. De huidige zakelijke relatie zorgt er voor dat er minder vertrouwelijke (toch relevante en noodzakelijke) informatie gedeeld wordt. Kortom, er zijn genoeg voordelen die een externe consultant kan bieden. Uiteraard kan een consultant dit niet alleen. De externe consultant en het intern veranderteam werken samen om het gewenste doel te bereiken: de organisatie in de gewenste richting sturen.

 

Bron: http://www.brownpapernetwork.nl/de-voordelen-van-een-externe-blik/